Privacy Policy

Meesters Catering Maastricht is de verantwoordelijke voor deze website en respecteert de privacy van haar bezoekers.

 

Onderhavige Privacyverklaring Meesters Catering Maastricht geeft inzicht in de wijze waarop Meesters Catering Maastricht persoonsgegevens verwerkt.

 

1. Meesters Catering Maastricht

Meesters Catering Maastricht is catering- / verse vleesproductie bedrijf en is gevestigd te Maastricht aan de Sleperweg 9A, 6222 NK. Meesters Catering Maastricht is bereikbaar per telefoon op +31 (0)63 012 86 62 of per mail via info@meesterscateringmaastricht.nl .

 

2. Doeleinden

De website van Meesters Catering Maastricht wordt gebruikt als informatieplatform voor bezoekers.

Alle gegevens die op de website worden ingevuld door de gebruiker zullen alleen voor eigen doeleinden worden gebruiken en zullen niet worden verstrekt aan externe partijen.

 

3. Ontvangers

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Alleen indien het toegelaten is onder toepasselijke privacywet- en regelgeving, bijvoorbeeld in geval van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting, kunnen de gegevens ter beschikking worden gesteld.

 

4. Rechten

Je hebt onder bepaalde omstandigheden, op grond van toepasselijke privacywet- en regelgeving, het recht de persoonsgegevens die Meesters Catering Maastricht van jou verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens. Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

 

 5. Overige gegevensverwerking

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Meesters Catering Maastricht bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is Meesters Catering Maastricht op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

 

6. Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Meesters Catering Maastricht verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

 

7. Wijziging van de privacyverklaring

Meesters Catering Maastricht behoudt zicht het recht de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina kun je altijd de laatste versie van onze Privacyverklaring terugvinden.

 

8. Melding van gegevensbestanden

Conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving is Meesters Catering Maastricht vrijgesteld van aanmelding van de bovengenoemde gegevensbestanden.

 

9. Vragen over de privacyverklaring

Heb je vragen over de Privacyverklaring? Neem contact op Meesters Catering Maastricht; telefoonnummer +31 (0)63 012 86 62 of mail naar info@meesterscateringmaastricht.nl .

 

Versie 1.1

01-01-2017