Meesters Catering Maastricht (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Meesters Catering Maastricht, verleent u hierbij toegang tot meesterscateringmaastricht.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Meesters Catering Maastricht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op meesterscateringmaastricht.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Meesters Catering Maastricht.

 

 

Meesters Catering Maastricht spant zich in om de inhoud van meesterscateringmaastricht.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op meesterscateringmaastricht.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Meesters Catering Maastricht.

In het bijzonder zijn alle prijzen op meesterscateringmaastricht.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op meesterscateringmaastricht.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Meesters Catering Maastricht nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Meesters Catering Maastricht.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meesters Catering Maastricht, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Versie 1.2

01-01-2017

 

Disclaimer voor meesterscateringmaastricht.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Auteursrechten

Overig