We use (as far as possible) the Uniform Conditions (UVH) wich apply to the catering facilities in the Netherlands such as hotels, restaurants, bars and related businesses (including catering firms, party services, etc.) hospitality services grant and enter into catering agreements. The UVH are registered by the Kamer van Koophandel and the Arrondissementsrechtbankt in The Hague.

 

Click here to download the Terms & Conditions.

 

Version 1.0

01-01-2016

Terms and Conditions Meesters Catering Maastricht
 

Wij hanteren (voor zover mogelijk) de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) die gelden voor de in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals, hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ''s-Gravenhage.

 

Klik hier om de Uniforme Voorwaarden Horeca te downloaden.

 

Versie 1.0

01-01-2017

 

Algemene Voorwaarden Meesters Catering Maastricht